WEBINAARI 20.11.2020

Muutoksen johtaminen tietojohtamisessa

Tervetuloa Tietojohtamisen Verkosto ry:n kautta aikojen ensimmäiseen webinaariin perjantaina 20.11.2020 klo 14-15:30! Ilmoittautuminen päättynyt


Ohjelma

14.00-14.10 Webinaarin tematiikan alustus, Emil Ackerman

14.10-14.40 Digitalisaatio Stora Ensossa ja keskitetty rahoitusmalli kulttuurimuutostyökaluna, Kaisa Suutari

"Stora Enson digitalisaatiokehityksen tavoitteena on luoda kilpailuetua hyödyntämällä uusien teknologioiden ja trendien tuomat mahdollisuudet. Yhtä tärkeää kuin organisaatiolle on kehittää ja ylläpitää vahvaa teknistä osaamista uusien teknologioiden hyödyntämiseksi, on luoda vahva innovoinnin ja kokeilemisen kulttuuri. Puheenvuorossa käydään läpi, miten keskitetty rahoitusmalli toimii kiihdyttäjänä sekä kulttuurimuutokselle, että uusien digitaalisten ratkaisujen skaalaamiselle."

14.40-15.10 Miten implementoin digityökalut ja johdan muutosta?, Heli Leppikangas

"Pirkanmaan sairaanhoitopiiri panostaa merkittävästi tiedolla johtamisen ja digitalisaation kehittämiseen osaksi toiminnan arkea. Miltä digitalisaation käyttöönotto näyttää toiminnan johtajan silmin? Puheenvuorossa käydään läpi ajatuksia, havaintoja ja mielipiteitä digiprojektien onnistumisista ja hankaluuksista Tampereen yliopistollisessa sairaalassa."

15.10 Loppusanat, Emil Ackerman


Heli Leppikangas, toimialuejohtaja, PSHP 

Terveydenhuollossa ovat haasteina jatkuva muutos, kiristyvät budjettipaineet ja henkilökuntapula. Heli Leppikangas etsii ratkaisuja näihin ongelmiin vastatessaan toiminnasta ja taloudesta Tays:n suurimmalla toimialueella. Onnistumisia on tullut muun muassa tiedolla johtamisen raportointijärjestelmän kehitystyössä ja palvelujen digitalisoinnissa. Arjen onnistumiset ja matalalla riippuvat hedelmät ovat lähellä Heli sydäntä.

Kaisa Suutari, Head of Digital Exploration, Stora Enso Oyj

Kaisa Suutari on digitalisaation ja kulttuurimuutoksen ammattilainen ja eteenpäinviejä. Hänellä on vahva tausta prosessiteollisuudesta ja tuotantoprosesseista sekä jatkuva kiinnostus uusien teknologioiden tuomiin mahdollisuuksiin. Nykyisessä roolissaan hän vastaa Stora Enson Digi Fundista, jolla rahoitetaan kokeiluprojekteja uusien teknologioiden alueella, viedään eteenpäin kulttuurimuutosta ja varmistetaan, että onnistuneet kokeilut otetaan laajasti käyttöön ja tuottamaan arvoa.

Webinaarin host / moderaattori, Emil Ackerman, Tietoarkkitehti, PSHP

Emil vastaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä tiedolla johtamisen kehittämisestä ja tietopalvelusta. Keskeisiä hankkeita tällä hetkellä ovat tietoaltaan rakennuttaminen, visuaalisen raportoinnin kehityksen koordinointi sekä kirjaamisen laadun kehittämisen ja jalkauttamisen tukeminen.